رویا

 

چه شیرین است لبخند کودکی که ازپشت شیشه مغازه به اسباب بازیها نگاه میکندوغرق درآرزوهایش است.شایدتونتوانی چیزی برایش بخری ! امّا رویاهایش راخراب مکن!!!

"یکباربیشتر زندگی نمیکنی ! پس خوب زندگی کن!"24-8-91

/ 1 نظر / 18 بازدید
قلم

وبلاگ قشنگ و پر معنایی دارید با اجازه شما رو لینک کردم به منم سری بزنید