منطق وفلسفه

 

 

17

نبی

16

رمضانی

18

کریمی

18

حیدری

15

شاکری

18

سیفی

17

آریا

17

هادیان

17

اسلامی

15

نیک طلب

16

 عنایتی

15

شهبازیان

16

موسوی

17

سیاه نوری

17

مهوشی

16

تیزرو

16

ناصری

17

داورزنی

17

جعفری

16

حسینی

 

/ 1 نظر / 25 بازدید