هرمان هسه

مطمئن بودم که اگر کسی فقط و فقط با لحظات حال زندگی کند و با علاقه مندی کامل به هر گلی که سر راهش است، نگاه کند و هر درخششی را که بر روی هر لحظه گذرا می رقصد را گرامی دارد، آنوقت است که زندگی در برابرش خلع سلاح می شود.

گرگ بیابان _ هرمان هسه
/ 0 نظر / 20 بازدید