امام صادق علیه السلام وفلسفه

امام صادق علیه السلام: مسائل فلسفی با عقل انسان سر و کار دارد. حضرت‌ می‌فرماید: ای‌ جابر! چون‌ در حکمت‌ چه‌ در زمان‌ یونانیان‌ چه‌ امروز، اصل‌ این‌ است‌ که‌: هیچ‌ چیز از بین‌ نمی‌رود و فقطّ تغییر شکل‌ می‌دهد. پس‌ آدمی‌ هم‌ از بین‌ نمی‌رود و بعد از مرگ‌ تغییر شکل‌ می‌دهد، و اندیشه‌اش‌ هم‌ مانند او متغیّر می‌گردد و بدون‌ تردید به‌ شکل‌ دیگر باقی‌ می‌ماند آنچه‌ از عوامل‌ و صفات‌ معنوی‌ انسان‌ بعد از مرگش‌ باقی‌ می‌ماند روح‌ است‌.

/ 0 نظر / 25 بازدید